Om oss

Inriktning
Gautablick Dagcenter AB är en daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tillhör personkrets 1.

Målsättning
Gautablick Dagcenter AB målsättning är att stärka individens resurser och utveckla deras färdigheter för att öka deras självständighet och valmöjligheter. Genom att öka det fysiska och det psykiska välbefinnandet som genererar positiva effekter för individen. Alla ska mötas med respekt och lyhördhet.

Vår kärnverksamhet
Vår målsättning är att göra dagen innehållsrik och meningsfull. Alla har ett individuellt schema utifrån intresse och förmågor. Vår kärnverksamhet är Ljusverkstaden, Textilverkstaden och Service.

Våra ledord / riktlinjer:
Resurser – Utveckla och behålla de resurser dom personen besitter genom tydliga mål och arbetsuppgifter
Självkänsla – Stärka personens självkänsla genom valmöjligheter.
Inflyttande – Personen har inflyttande över sin dag på Gautablick Dagcenter AB
Delaktighet – Stärka personens sociala förmågor för delaktighet i samhället.

1979 startade dagcentret, under namnat Balder. 1991 bytes namnet till Gautablick Dagcenter AB
Våra lokaler är stora och tillgänglighetsanpassade med verkstäder, smårum, stort kök, aula med scen som är utrustad som gymnastiksal, flera aktivitetsrum, trämaskinverkstad, bastu.

Sedan 2017 är Anna Salomonsson föreståndare och ägare tillsammans med sin man David Salomonsson, Gautablick Dagcenter AB.