Hem

Gautablick Dagcenter AB är det lilla dagcentret som ligger i utkanten av samhället Lidhult sen 1979. Vi har närhet både till naturen och samhället. Rörelse är viktigt och värdefullt, därför går alla promenader varje dag efter egen förmåga.
Vår målsättning är att göra dagen innehållsrik och meningsfull därför är delaktighet viktigt och att alla ska ha möjlighet att påverka sin tid här på Gautablick.
Alla har ett individuellt schema utifrån intresse och förmågor. Ljus-, Textil- eller Serviceverkstaden som gör ved och utearbeten. Dessa tre verkstäder utgör vår kärnverksamhet. Utöver bland annat finns musik, hundpromenader, ridning, gympa, träning, bakning, försäljning.
Gautablick Dagcenter AB målsättning är att stärka individens resurser och utveckla deras färdigheter för att öka deras självständighet och valmöjligheter. Genom att öka det fysiska och det psykiska välbefinnandet som genererar positiva effekter för individen. Alla ska mötas med respekt och lyhördhet.
Vi har låg personalomsättning vilket skapar trygghet och kontinuitet för oss alla.