Arbetssätt

På Gautablick Dagcenter AB arbetar personalen utifrån metoden och förhållningssättet ”Låg affektivt bemötande” som bygger på att förebygga, så personen i fråga slipper använda problemskapande beteendet. Personalens ansvar är att förebygga så utmaningarna inte blir för svåra för den enskilde. Att ligga steget före i planeringen och ha en plan B, men också stöta personen i att träna jobbiga situationer.
En annan metod vi arbetar efter är ”Tydlig görande pedagogik” att skapa en begriplig värld. På morgonen samlas alla i respektive grupp och går igenom dagen, därefter följer alla sina individuella scheman, utformade efter personens önskemål, styrkor och behov. Då blir dagen tydlig, meningsfull och hanterbar.

Gautablick Dagcenter AB har utbildad och erfaren personal som är engagerade och drivna att hitta individuella uppgifter efter var och ens önskemål och behov. Vi har låg personalomsättning vilket skapar trygghet och kontinuitet för oss alla. För närvarande är personalstyrkan 5 personer med olika yrkeskompetenser och bakgrund vilket ger bredd och kompetens.

Unikt för placering i Lidhult är tryggheten det ger att vara känd i samhället och efter egen förmåga kunna gå omkring i samhället och veta att alla vid behov ger en hjälpande hand. Att vara en del av samhället på sina villkor.