Akiviteter

Delaktighet är viktigt och att alla ska ha möjlighet att påverka sin tid här på Gautablick Dagcenter därför har vi stormöte varannan månad, alla träffa sin gruppledare dagligen och planeringsmöten med boendet, gode man och individen minst en gång per år.

Aktiviteter utöver våra verkstäder:
• Musik – sång, rytmik och instrument. Vi har haft konsert ihop med lokalt band, allsång och konsert på Björkäng, det särskilda boendet i Lidhult.
• Hundpromenader
• Ridning – några har ridning på sitt individuella schema
• Disco – varannan fredag sista timmen anordnas disco för de som vill.
• Gympa – en lugnare gympa där balans och koordination tränas.
• Träning – träna konditionen och styrka.
• Handla i de lokala affärerna
• Administrativa uppgifter. En person har att göra fakturor på sitt schema; att skriva dem på datorn och att skicka dem med post.
• Bakning –Ibland bakar vi kakor till vår eftermiddagsfika.
• Bild – skapa med olika material och tekniker.

Vi sköter om våra lokaler och utemiljön själva, trädgårdsarbete, städning o tvätt, snöskottning vävs naturligt in ibland veckans övriga aktiviteter.
Vi har en egen minibuss och tillgång till ytterligare en, så det är går snabbt att planera in utflykter eller ta oss till andra aktiviteter.
• Badutflykt till någon simhall och sommartid till sjö och hav.
• Utflykter några gånger i månaden
• Friluftsaktiviteter som att plocka svamp, vandring i snön eller vandringsleder vid havet, grilla korv
• Säljer våra alster även på egna basarer och deltar på marknader och tillställningar eller ställer upp ett bord och säljer därifrån i den lokala ICA butiken eller på det särskilda boendet här i Lidhult.